top of page

4. Teisinis nustatymas

Europos teisinė sąranga
Nacionalinė teisinė sąranka

4. Teisinis nustatymas

Modulis „Įmonės kūrimo ES teisinės bazės apžvalga“ suteikia visapusišką supratimą apie pagrindines teisines sąvokas ir sistemas, būtinas elektroninės prekybos įmonėms, veikiančioms Europos Sąjungoje (ES). Šiame modulyje stažuotojai supažindinami su pagrindiniais teisiniais aspektais, pabrėžiant ES reglamentų laikymosi svarbą elektroninės prekybos įmonių sėkmei ir tvarumui. Nagrinėjamos temos apima teisės aktų laikymąsi, vartotojų pasitikėjimą, tarpvalstybinę plėtrą, intelektinės nuosavybės apsaugą, sutartinius susitarimus, rizikos mažinimą ir prieigą prie teisinių išteklių. Jame gilinamasi į Europos Sąjungos struktūrą ir reikšmę, išaiškinamas jos vaidmuo verslo reguliavime, ypač kuriant bendrąją rinką ir tokias pagrindines institucijas kaip Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. Galiausiai, šiame modulyje nagrinėjama verslo kūrimo ES teisinė bazė, apimanti turimas verslo struktūras, susijusius privalumus ir trūkumus bei direktyvas, reglamentuojančias verslo registraciją ir steigimą. Modulio pabaigoje stažuotojai įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų naršyti sudėtingame ES teisiniame kraštovaizdyje, todėl galės priimti pagrįstus sprendimus ir užtikrinti teisės aktų laikymąsi, kurie yra labai svarbūs siekiant sėkmingų jų elektroninės prekybos pastangų Europoje.

bottom of page