top of page

2. Management financiar

Bugetare (planificare financiară)
Securitatea comerțului electronic
Plăți online

2. Management financiar

Modulul privind managementul financiar cuprinde o explorare cuprinzătoare a elementelor cruciale, inclusiv bugetarea pentru planificarea financiară, securitatea comerțului electronic și plățile online. Plățile online, o componentă esențială în domeniul comerțului electronic, au înregistrat o creștere semnificativă, în special în Uniunea Europeană, unde expansiunea anuală a comerțului cu amănuntul online este în medie de 13-14%. Această creștere subliniază dependența tot mai mare de sistemele de plată electronică, înlocuind treptat metodele tradiționale de plată. Modulul analizează diverse metode de plată online, clasificându-le în carduri de credit, portofele digitale, plăți online SEPA și criptomonede. Fiecare metodă este disecată, evidențiind funcționalitățile, avantajele și protocoalele de securitate. Gateway-urile de plată, care servesc ca intermediari în tranzacțiile de comerț electronic, sunt examinate pe larg pentru rolul lor în asigurarea transmiterii securizate a plăților. Sunt prezentate strategii pentru detectarea și prevenirea fraudei la plăți, subliniind necesitatea unei abordări proactive în contextul creșterii activităților frauduloase. În plus, complexitățile plăților internaționale online, care includ conversia valutară, ratele de schimb și conformitatea cu reglementările transfrontaliere, sunt explorate cu meticulozitate, aruncând lumină asupra rețelei complicate de provocări tehnice și de reglementare inerente tranzacțiilor transfrontaliere.

bottom of page